Показване на 1-5 от 259.

Жилищен имот,

София

Цена: 160 240.00 лв

Адрес:

Размер/РЗП/Площ:

Други,

Мизия

Цена: 22 080.00 лв

Адрес: УПИ IV-806, кв.54а, гр.Мизия

Размер/РЗП/Площ: 1120

Други,

Мизия

Цена: 23 520.00 лв

Адрес: УПИ I № 599, кв.34

Размер/РЗП/Площ: 950

Други,

Тошевци

Цена: 8 640.00 лв

Адрес: землище с.Тошевци

Размер/РЗП/Площ: 2,938 дка

Жилищен имот, -

Габрово

Цена: 26 138.00 лв

Адрес: гр. Габрово

Размер/РЗП/Площ: -