Показване на 1-5 от 268.

Жилищен имот, Жилищна сграда и стопански постройки

Кабиле

Цена: 84 080.00 лв

Адрес: с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол

Размер/РЗП/Площ: 50 кв.м./110 кв.м.

Жилищен имот, Апартамент

Ямбол

Цена: 24 000.00 лв

Адрес: гр. Ямбол, ж.к. Георги Бенковски 18, вх. Г, ет. 8, ап. 85

Размер/РЗП/Площ: 65,41 кв.м.

Жилищен имот, Жилищна сграда

Левуново

Цена: 25 796.77 лв

Адрес: с. Левуново, ул. Октомври 5, общ. Сандански, обл. Благоевград

Размер/РЗП/Площ: 72 кв.м.

Други, Лозе

Петрич

Цена: 1 056.72 лв

Адрес: гр. Петрич

Размер/РЗП/Площ: 1,650 дка

Жилищен имот, Двуетажна масивна жилищна сграда

Долна Гращица

Цена: 26 525.00 лв

Адрес: с. Долна Гращица, ул. Лиляна Димитрова 9, общ. Кюстендил

Размер/РЗП/Площ: 90 кв.м.