Показване на 41-45 от 367.

Жилищен имот, Жилищна сграда и УПИ

Батак

Цена: 12 800.00 лв

Адрес: с. Батак, общ. Павликени, ул. "Двадесет и шеста" № 1

Размер/РЗП/Площ:

Индустриален имот,

Попица

Цена: 6 624.00 лв

Адрес: с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

Размер/РЗП/Площ:

Товарни автомобили, влекач

Шумен

Цена: 12 750.00 лв

Адрес: Шумен

Размер/РЗП/Площ:

Индустриален имот, УПИ заедно с построените в имота сгради: свинарник и административно-битова сграда

Подем

Цена: 173 431.20 лв

Адрес: с. Подем, община Долна Митрополия, област. Плевен

Размер/РЗП/Площ: 16255 кв.м

Земя, Неурегулиран поземлен имот

Нови Искър

Цена: 43 800.00 лв

Адрес: с. Войнеговци, Столична община, район "Нови Искър"

Размер/РЗП/Площ: 4601 кв.м