Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартамент

Референтен номер
894
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартамент
Област
Бургас
Цена
41 760.00 лв.
Адрес
гр.Несебър, ул."Витоша" №13, ет.2, ап.2
Размер/РЗП/Площ
78 кв.м.
Лице за контакт
Стела Желязкова
+359 878 937 990
stela.zhelyazkova@ubb.bg
Дата на публична продан
14.04.2021 - 14.05.2021
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова, рег.№800
Контактна информация на ЧСИ
056-820080
Стартова цена
41 760.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
705/2015

Описание

Апартамент с идентификатор №51500.502.100.2.2 със застроена площ от 78.00 кв.м., разположен в сграда №2 с идентификатор №51500.502.100.2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 51500.502.100.2.1, над обекта: 51500.502.100.2.3, ведно с 58.25 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 51500.502.100 с площ 386 кв.м., с адрес на поземления имот: гр.Несебър, п.к.8230, ул."Витоша" №11.

ref.894