Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартамент

Референтен номер
894
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартамент
Област
Бургас
Цена
41 600.00 лв.
Адрес
гр. Несебър, ул. "Витоша" № 13, ет. 2, ап. 2
Размер/РЗП/Площ
78 кв.м.
Лице за контакт
Моника Димова
0878980013
monika.dimova@ubb.bg
Дата на публична продан
20.07.2021 - 20.08.2021
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова, рег.№800
Контактна информация на ЧСИ
056-820080
Стартова цена
41 600.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
705/2015

Описание

Апартамент с идентификатор № 51500.502.100.2.2 със застроена площ от 78.00 кв.м., разположен в сграда № 2 с идентификатор №51500.502.100.2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 51500.502.100.2.1, над обекта: 51500.502.100.2.3, ведно с 58.25 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 51500.502.100 с площ 386 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Несебър, п.к. 8230, ул."Витоша" № 11.

ref.894