Недвижими имоти, Жилищен имот, етаж от къща

Референтен номер
780
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, етаж от къща
Област
Благоевград
Цена
57 680.00 лв.
Адрес
гр.Сандански, ул. "Пирин" 109, ет.1
Размер/РЗП/Площ
105 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359 877 19 55 77
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
25.02.2022 - 25.03.2022
Номер на ЧСИ
797
Име на ЧСИ
Милица Велева рег No797
Контактна информация на ЧСИ
073/832341
Стартова цена
57 680.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20157970400146

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.1067.1.1 - апартамент - 105 кв.м., с административен адрес гр.Сандански, ул. "Пирин" 109, ет.1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма; над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1067.1.2, ведно прилежащи части- мазе с площ от 15 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект съгласно предходни документи за собственост представлява: Първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, изградена в УПИ VІІ, целия с площ от 610 кв.м., в кв.67 по плана на гр.Сандански и съответните идеални части от общите части на северния калкан на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото

ref.780