Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2105
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
София-град
Цена
100 000.00 лв.
Адрес
гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок №416, вход „Е“, етаж 6, ап. №113
Размер/РЗП/Площ
65.12 кв.м.
Лице за контакт
Кристиян Олевски
02/9029672
Kristiyan.Olevski@ubb.bg
Дата на публична продан
09.05.2022 - 09.06.2022
Номер на ЧСИ
921
Име на ЧСИ
Стефан Петров
Контактна информация на ЧСИ
0700 700 03; 02 9438375; 02 9622235
Стартова цена
100 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
592/2022
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

АПАРТАМЕНТ №113 с идентификатор 68134.4361.132.3.15, находящ се в гр. София, СО, Р-н "Люлин", ж.к"Люлин", бл.№416, вх.Е, на ет.6  (стар адрес: ж.к. „Люлин“, ул. „410“, блок 25-31, вход „Е“), състоящ се от: една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 65.12 кв.м., заедно с принадлежащото избено помещение №12, без посочена площ по документ за собственост, , а съгласно удостоверение за данъчна оценка с площ от 2.00 кв.м., заедно с 0.653% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата

ref.2105