Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2102
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Русе
Цена
165 400.00 лв.
Адрес
гр.Русе, ул.Панайот Хитов №3, ет.3, ап.7
Размер/РЗП/Площ
116.90 кв.м.
Лице за контакт
Радостина Андреева
082883122
radostina.andreeva@ubb.bg
Дата на публична продан
02.05.2022 - 02.06.2022
Номер на ЧСИ
831
Име на ЧСИ
Милкана Македонска
Контактна информация на ЧСИ
082 828839
Стартова цена
165 400.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
2423/2022
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

АПАРТАМЕНТ №7 с идентификатор 63427.2.98.1.7, находящ се на трети етаж в ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИНИ, ОФИСИ И КАФЕ БАР, в град Русе, община Русе, област Русе, по ул. Панайот Хитов №3, цялата с разгъната застроена площ от 2894.39 кв.м., който апартамент е със застроена площ от 116.90 кв.м., състоящ се от: предверие-коридор, дневна-трапезария, кухня, спалня, дрешник, баня, тоалетна, два балкона и склад, заедно с 5.175% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 9.58 кв.м. и толкова - 5.175% идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построена сградата, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.98 с административен адрес: гр. Русе, ул.Панайот Хитов №3, с площ от 383 кв.м., със стар издентификатор: квартал 101, парцел Х-98. Върху описания терен има учреден сервитут на преминаване в полза на поземлен имот с идентификатор 63427.2.99 съгласно договор за учредяване на право на преминаване от 02.04.2008 г. Заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения.

ref.2102