Недвижими имоти, Офис, офис

Референтен номер
2099
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Офис, офис
Област
София-град
Цена
57 000.00 лв.
Адрес
гр.София, бул."Княз Дондуков Корсаков" №23, /стар №53/, вход "А", ет.4
Размер/РЗП/Площ
34.36 кв.м.
Лице за контакт
Стефан Христов
0879832134
Stefan.Hristov@ubb.bg
Дата на публична продан
26.04.2022 - 26.05.2022
Номер на ЧСИ
838
Име на ЧСИ
Милен Бъзински
Контактна информация на ЧСИ
02-4397620
Стартова цена
57 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
4459/2012
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

НЕЖИЛИЩЕН ОБЕКТ - КАНТОРА /стая - дюкянско помещение/, находяща се на четвъртия етаж в жилищна сграда на бул. "Княз Дондуков Корсаков" №23, гр. София, Столична община, район "Оборище", със застроена площ от 34.36 кв. метра, при съседи по нотариален акт: двор на сградата, кооперация на бул. "Дондуков", бул. "Дондуков", стълбище и таван към кантората; ЗАЕДНО с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочени номер и площ по нотариален акт, при съседи: коридор на таваните, канторска стая, бул. "Дондуков", таван на Коста Веселинов, отгоре - покрив, отдолу - жилище на Александър Александров; ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочени номер и площ по нотариален акт, при съседи: избено помещение на наследници на Вера Грозданова, кооперация на бул. "Дондуков", избено помещение на Коста Веселинов, коридор, отгоре - магазин на наследниците на Тасеви; и ЗАЕДНО с 35/1000 идеални части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо имот с планоснимачен номер 1, от кв. 11 по плана на гр. София, местност ГГЦ- Зона Г-14, цялото с площ от 313.40 кв.м. при граници по скица: бул. "Дондуков", ул. "Бенковски

ref.2099