Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2098
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
София-град
Цена
69 560.00 лв.
Адрес
гр.София, бул."Княз Дондуков Корсаков" №23, /стар №53/, вход "А", в таванския етаж
Размер/РЗП/Площ
42.10 кв.м.
Лице за контакт
Стефан Христов
0879832134
Stefan.Hristov@ubb.bg
Дата на публична продан
26.04.2022 - 26.05.2022
Номер на ЧСИ
838
Име на ЧСИ
Милен Бъзински
Контактна информация на ЧСИ
02-4397620
Стартова цена
69 560.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
4459/2012
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

АПАРТАМЕНТ без посочен номер по нотариален акт, находящ се в гр.София, Столична община, район "Оборище", в жилищната сграда на бул."Княз Дондуков Корсаков" №23, /стар №53/, вход "А", в таванския етаж на сградата, със западно и южно изложение, представляващ две тавански стаи, със застроена площ от 42.10 кв.метра, при съседи по нотариален акт: ул. "Бенковски", бул. "Дондуков", коридор, съседен таван, ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху мястото, съставляващо имот с планоснимачен номер 1, от квартал 11 по плана на гр. София, местност "ГГЦ - Зона Г-14", цялото с площ от 313.40 кв. метра, при граници по скица: бул."Дондуков", ул."Бенковски", поземлен имот с планоснимачен номер 21 и урегулиран поземлен имот №Н-За ОФ, ОЖС и трафопост

ref.2098