Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2096
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Стара Загора
Цена
28 560.00 лв.
Адрес
гр.Нова Загора, жк."Загоре" бл.12, вх.В, ет. 6, an.18
Размер/РЗП/Площ
60.90 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
18.04.2022 - 18.05.2022
Номер на ЧСИ
915
Име на ЧСИ
Гергана Грозева, рег. №915
Контактна информация на ЧСИ
044/667-627
Стартова цена
28 560.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
2287/2020

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51809.501.6002.3.18, с адрес на имота: гр.Нова Загора, жк."Загоре" бл.12, вх.В, ет. 6, an.18, със застроена площ от 60.90 кв.м., а съгласно удостоверение за данъчна оценка с площ от 61.00 кв .м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащото избено помещение №18, с площ от 6.00 кв.м., както и припадащите се към апартамента 1.48% идеални части от общите части на сградата и съответните му идеални части от правото на строеж върху държавна земя, съставляваща УПИ II- КЖС в кв. 187 по подробния устройствен план на гр.Нова Загора

ref.2096