Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2094
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Кърджали
Цена
137 744.00 лв.
Адрес
гр. Кърджали, ул. “Тутракан“ № 14, ет. 4, ап. "Д" /11/
Размер/РЗП/Площ
132.75 кв.м.
Лице за контакт
Емилия Жекова
+359879409473
Emilia.A.Zhekova@ubb.bg
Дата на публична продан
14.03.2022 - 14.04.2022
Номер на ЧСИ
812
Име на ЧСИ
Росен Сираков, рег. №812
Контактна информация на ЧСИ
0886560860
Стартова цена
137 744.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20218120401216

Описание

АПАРТАМЕНТ „Д“ /11/, находящ се в гр. Кърджали, ул. “Тутракан“ № 14 /четиринадесет/, разположен на четвърти жилищен етаж от масивна жилищна сграда, построена в УПИ III-2723 /три планоснимачен номер две хиляди седемстотин двадесет и три/ и в УПИ IV-2728 /четири – планоснимачен номер две хиляди седемстотин двадесет и осем/ в кв. 174 /сто седемдесет и четири/, по плана на гр. Кърджали, при общи граници на двата имота: изток – Пантелей Сивков, запад – Ерол Касим, север – ул. “Тутракан“, юг – Милан и Камен Хаджиеви и Димо Джафароф, който апартамент е със застроена площ 132.75 /сто тридесет и пет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв. м., състоящ се от кухня, дневна, три спални, баня с тоалетна, две лоджии и коридор, при граници: горе – покрив, долу – ап. “Б – 3“ и “В – 3“ на трети жилищен етаж, изток – апартамент “Г“ на четвърти жилищен етаж, север – междублоково пространство, ведно с припадащото му се ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ със светла площ 5.40 /пет цяло и четиридесет стотни/ кв. м., при граници: север - ул. “Тутракан“, изток – коридор, юг – мазе № 4.

ref. 2094