Недвижими имоти, Търговски имот, търговски имот

Референтен номер
2091
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, търговски имот
Област
Варна
Цена
205 576.00 лв.
Адрес
гр. Варна , Промишлена зона „Планова“ ул. „Трети Март“
Размер/РЗП/Площ
440 кв.м.
Лице за контакт
Дата на публична продан
24.02.2022 - 24.03.2022
Номер на ЧСИ
807
Име на ЧСИ
Надежда Денчева
Контактна информация на ЧСИ
052 616900
Стартова цена
205 576.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
2517/2015
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

1. Самостоятелен обект с идентификатор 10135.3511.64.1.1 с предназначение ОФИС, находящ се на първия /приземен/ етаж в административна сграда, със застроена площ 76 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от от общите части на сградата с идентификатор 10135.3511.64.1 и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо ПИ с идентификатор 10135.3511.647,  с адрес на обекта гр.Варна, район Владислав Варненчик, ул.Трети март, с площ  от 336 кв.м.

2. ПИ с идентификатор 10135.3511.649, с адрес на обекта гр.Варна, район Владислав Варненчик, ул.Трети март, с  площ  от 439 кв.м., заедно с разположената в него сграда с идентификатор 10135.3511.649.1, с адрес на обекта гр.Варна, район Владислав Варненчик, ул.Трети март, със  застроена площ 277 кв.м., която сграда съгласно строителните книжа представлява едноетажна постройка с магазин и склад, ведно с всички подобрения и приращения към поземления имот и сградата в него, под и над земята. Горепосочената сграда се състои от складово помещение, в което са изградени две помещения за офиси, складово помещение с офис, санитарен възел и хладилна камера. Хладилната камера е с необходимото оборудване, което представлява 5 броя нискотемпературни вградени хладилни камери; всяка хладилна камера включва: компресори, изпарител, ел. табло и специална хладилна врата. Движимите вещи са трайно прикрепени към сградата.

Гореописаните имоти са функционално свързани и се продават заедно

ref.2091