Недвижими имоти, Търговски имот, търговски и офис площи

Референтен номер
2072
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, търговски и офис площи
Област
Пловдив
Цена
57 920.00 лв.
Адрес
гр. Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов №3
Лице за контакт
Веселка Томова - Мичева
032 346130
Veselka.Tomova-Micheva@ubb.bg
Дата на публична продан
21.01.2022-21.02.2022
Номер на ЧСИ
824
Име на ЧСИ
Констатнтин Павлов рег. № 824
Контактна информация на ЧСИ
032/650651
Стартова цена
57 920.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20198240400417

Описание

  • Самостоятелен обект от многофункционална обществена сграда, с идентификатор 00702.518.162.1.34, на адрес: гр. Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов №3, ет. 4, обект 10 с площ от 82 кв. м. – за офис с начална цена от 57 920 без ДДС;
  • - Самостоятелен обект от многофункционална обществена сграда, с идентификатор 00702.518.162.1.67 на адрес: гр. Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов №3, ет. 3, обект 5 с площ от 90.00 кв. м. – за офис с начална цена от 66 320 без ДДС;
  • - 2.280 % идеални части от Поземлен имот с идентификатор 00702.518.162 с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, пл. Акад.Николай Хайтов №3, с площ от 1 081 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект. Начална цена: 10 960 лв.
  • - 1.338 % идеални части от Поземлен имот с идентификатор 00702.518.162 с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, пл. Акад.Николай Хайтов №3, с площ от 1 081 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект.Начална цена: 6 880 лв. 

ref. №2072