Недвижими имоти, Жилищен имот, гараж

Референтен номер
2052
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, гараж
Област
Стара Загора
Цена
16 080.00 лв.
Адрес
гр. Стара Загора, кв.“Трите чучура“ – ЗСК №1 гараж №4
Размер/РЗП/Площ
18.92 кв.м.
Лице за контакт
Емилия Жекова
042698625
Emilia.A.Zhekova@ubb.bg
Дата на публична продан
11.12.2021 - 11.01.2022
Номер на ЧСИ
870
Име на ЧСИ
Иван Стръмски
Контактна информация на ЧСИ
042/621087
Стартова цена
16 080.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
361/2021

Описание

ГАРАЖ №4 с идентификатор 68850.506.1514.1.110 в жилищна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, кв.“Трите чучура“ – ЗСК №1, построена с отстъпено право на строеж върху общинското дворно място - УПИ – парцел I КЖС-4620 в квартал 517 А по плана на града, със застроена площ от 18.92 кв. м., както и ведно с 0.364% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописаното дворно място

ref.2052