Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2051
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Стара Загора
Цена
54 560.00 лв.
Адрес
гр. Стара Загора, кв.“Трите чучура“ – ЗСК №1 вх.Б ет.8 ап.29
Размер/РЗП/Площ
47.06 кв.м.
Лице за контакт
Емилия Жекова
042698625
Emilia.A.Zhekova@ubb.bg
Дата на публична продан
11.12.2021 - 11.01.2022
Номер на ЧСИ
870
Име на ЧСИ
Иван Стръмски
Контактна информация на ЧСИ
042/621087
Стартова цена
54 560.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
361/2021

Описание

АПАРТАМЕНТ №29 с идентификатор 68850.506.1514.1.105 на VIII етаж на жилищна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, кв.“Трите чучура“ – ЗСК №1, построена с отстъпено право на строеж върху общинско дворно място - УПИ – парцел I КЖС-4620 в квартал 517 А по плана на града, със застроена площ от 47.06 кв. м., състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с принадлежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 с площ от 5.34 кв. м., както и ведно с 0.955 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописаното общинско дворно място

ref.2051