Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2042
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Видин
Цена
50 904.00 лв.
Адрес
гр. Видин, ул. “Иван Вазов“, № 5, ет. 1, ап. 2
Размер/РЗП/Площ
62.34 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
+359878955096
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
10.01.2022 - 10.02.2022
Номер на ЧСИ
898
Име на ЧСИ
Стефан Нинов - рег. № 898
Контактна информация на ЧСИ
094923195; 094923196
Стартова цена
50 904.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20218980400884

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.502.329.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на имота- гр. Видин, ул. “Иван Вазов“, № 5, ет. 1, ап. 2, находящ се на ет. 1 на сграда с идентификатор 10971.502.329.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение- жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот  с идентификатор 10971.502.329 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; предназначение на самостоятелния обект - жилище, АПАРТАМЕНТ- ДВУСТАЕН, ТУХЛЕН, на едно ниво; площ от 62.34 кв. метра, който апартамент се състои от спалня, кухня, хол и сервизни помещения, ВЕДНО с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 с площ от 9.79 кв.м, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с площ от 11.09 кв.м, както и 4.96% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

ref. 2042