Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2028
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Враца
Цена
72 144.00 лв.
Адрес
гр. Враца, ул. Хр. Ботев № 115, вх. Д, ет. 6, ап. 70
Размер/РЗП/Площ
85.99 кв.м.
Лице за контакт
Теодора Стоянова-Лекова
+359878861378
Teodora.Stoyanova@ubb.bg
Дата на публична продан
15.01.2022 - 15.02.2022
Номер на ЧСИ
722
Име на ЧСИ
Георги Борисов, рег. №722
Контактна информация на ЧСИ
092/ 620 996
Стартова цена
72 144.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20207220400967

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1014.8.3.16 по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.05.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: гр. Враца, п.к. 3000, ул. Хр. Ботев № 115, вх. Д, ет. 6, ап. 70. Самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 12259.1014.8.3, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1014.8. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 85.99 кв.м. Прилежащи части: избено помещение № 8 - 4.65 кв.м., 1.03% ид.ч. от общите части и от правото на строеж върху 107.34 кв.м. Стар идентификатор: няма.

ref. 2028