Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2020
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Бургас
Цена
39 168.00 лв.
Адрес
гр. Свети Влас, "Ивет комплекс", вх. В, ет. 4, ап. 66
Размер/РЗП/Площ
51 кв.м.
Лице за контакт
Кристиян Олевски
02/9029672
Kristiyan.Olevski@ubb.bg
Дата на публична продан
13.04.2022 - 13.05.2022
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова, peг.№800
Контактна информация на ЧСИ
056/82 00 80
Стартова цена
39 168.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20198000400178

Описание

АПАРТАМЕНТ № 66 с площ 51.00 кв.м, разположен на етаж 4, във вход “В” на сграда с идентификатор № 11538.501.471.1, изградена в поземлен имот с идентификатор № 11538.501.471 по КК на гр.Свети Влас, Община Несебър, Област Бургас, ведно с 28.27 кв. м. ид.ч. представляващи 1.29 % ид.ч. от поземления имот с идентификатор № 11538.501.471.

ref. 2020