Недвижими имоти, Земя, Пасище

Референтен номер
2019
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Земя, Пасище
Област
Бургас
Цена
86 160.00 лв.
Адрес
с. Емона, местност Шапка
Размер/РЗП/Площ
19 000 кв.м.
Лице за контакт
Димитрина Соломонтова
028112554
Dimitrina.Solomontova@ubb.bg
Дата на публична продан
10.05.2022-10.06.2022
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова
Контактна информация на ЧСИ
056 820080, 0889441017
Стартова цена
86 160.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
396/2011
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

Поземлен имот с идентификатор 37454.30.14 с площ 19 0000 кв.м. с адрес с. Емона, местност Шапка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, при съседи: 37454.30.30, 37454.30.13, 37454.30.28 и 37454.30.15.