Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
2018
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Смолян
Цена
94 589.00 лв.
Адрес
гр.Смолян, бл."Невястата" №2, вх.Б, ет.4, ап.23
Размер/РЗП/Площ
97.72 кв.м.
Лице за контакт
Веселка Томова-Мичева
0897357328
Veselka.Tomova-Micheva@ubb.bg
Дата на публична продан
27.12.2021 - 27.01.2022
Номер на ЧСИ
917
Име на ЧСИ
Соня Димитрова, рег. №917
Контактна информация на ЧСИ
0301/62-093
Стартова цена
94 589.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
127/2021

Описание

Самостоятелен обект, представляващ Апартамент №23, с идентификатор 67653.917.587.4.8, находящ се в гр.Смолян, бл."Невястата" №2, вх.Б, ет.4, със застроена площ 97.72 кв.м., състоящ се от три стаи, столова, кухни и сервизни помещения; с предназначение: жилище, построено в поземлен имот с идентификатор 67653.917.587, ВЕДНО с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №23 с полезна площ 6.58 кв.м. ВЕДНО с 2.71% идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата

ref.2018