Недвижими имоти, Земя, УПИ

Референтен номер
2017
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Земя, УПИ
Област
Смолян
Цена
69 968.00 лв.
Адрес
гр.Смолян, УПИ І-218
Размер/РЗП/Площ
784 кв.м.
Лице за контакт
Веселка Томова-Мичева
0897357328
Veselka.Tomova-Micheva@ubb.bg
Дата на публична продан
11.06.2022 - 11.07.2022
Номер на ЧСИ
917
Име на ЧСИ
Соня Димитрова, рег. №917
Контактна информация на ЧСИ
0301/62-093
Стартова цена
69 968.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
127/2021

Описание

НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.586, с площ от 784 кв.м., който имот образува УПИ I – терен за спортна площадка, находящ се в кв.218 по действащия устройствен план на гр.Смолян

ref.2017