Недвижими имоти, Земя, УПИ

Референтен номер
2003
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Земя, УПИ
Област
София-град
Цена
705 680.00 лв.
Адрес
рад София, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци ІІ част“ l в кв. 60
Размер/РЗП/Площ
3044
Лице за контакт
Александра Таскова Главен юрисконсулт,
+359885656685
Aleksandra.Taskova@ubb.bg
Дата на публична продан
07.06.2021 -07.07.2021
Номер на ЧСИ
840
Име на ЧСИ
Мария Цачева
Контактна информация на ЧСИ
02/983 61 36
Стартова цена
705 680.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
0802/2020

Описание

УПИ с ид. № 68134.1980.1614 с площ 3044 кв.м., вид на територията – урбанизирана, начин на ползване – за друг вид застрояване, с адрес: град София, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци ІІ част“ l в кв. 60 по плана на гр. София

реф. 2003