Недвижими имоти, Индустриален имот, завод за кабели + машини и съоръжения

Референтен номер
2000
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Индустриален имот, завод за кабели + машини и съоръжения
Област
Бургас
Цена
3 248 607.90 лв.
Адрес
гр. Айтос
Размер/РЗП/Площ
6777
Лице за контакт
юрисконсулт - Петър Петров
+359878556369
petar.v.petrov@ubb.bg
Дата на публична продан
28.05.2021 -28.06.2021
Номер на ЧСИ
800
Име на ЧСИ
Ивелина Божилова
Контактна информация на ЧСИ
056820080
Стартова цена
3 248 607.90 лв.
Номер на изпълнителното дело
0169/2021

Описание

Недвижимия имот върху УПИ с площ от 6 777 кв.м., находящ се в гр. Айтос, ведно с построените в имота цех и склад за суровини, ведно с всичkи настоящи и бъдещи подобрения и приращения и машини и съоръжения в имота.

 

РЕФ 2000