Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1997
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Хасково
Цена
36 960.00 лв.
Адрес
гр. Димитровград, ул.“Емилиян Станев“ № 11, вход “А“, етаж 6, апартамент № 16
Размер/РЗП/Площ
81.31 кв. м.
Лице за контакт
Емилия Жекова
+359879409473
Emilia.A.Zhekova@ubb.bg
Дата на публична продан
27.04.2021 - 27.05.2021
Номер на ЧСИ
874
Име на ЧСИ
Самуил Пеев
Контактна информация на ЧСИ
038/ 630 063
Стартова цена
36 960.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20218740400114

Описание

Самостоятелен обект в сграда 21052.1016.39.1.31, попадащ в сграда с идентификатор 21052.1016.39.1, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 21052.1016.39.1 по кадастралната карта на гр. Димитровград, област Хасково, одобрена със заповед №РД-18-38/05.07.2006г. на Изпълнителния Директор на АК – гр. София, с адм. адрес на обекта: гр. Димитровград, ул.“Емилиян Станев“ № 11 /единадесет/, вход “А“, етаж 6 /шести/, апартамент № 16 /шестнадесет/, с предназначение на обекта – жилище, апартамент, с площ от 81.31 кв. м., състоящ се от три стаи и кухня, при граници и съседи на описания самостоятелен обект по кадастрална схема: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори № 21052.1016.39.2.89 и № 21052.1016.39.1.32, и под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 21052.1016.39.1.25, ВЕДНО с прилежащото към обекта: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /МАЗЕ/ № 16 /шестнадесет/, с площ от 10.11 кв. м., при граници по документ за собственост – от изток – WC, запад – общ. Място, от север – стълбище, и от юг – общо помещение, както и ВЕДНО с 3.42% идеални части от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото.

ref. 1997