Недвижими имоти, Жилищен имот, етаж от къща

Референтен номер
1996
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, етаж от къща
Област
Хасково
Цена
20 544.00 лв.
Адрес
гр. Хасково, ул.“Охрид“ № 12, ет. 1
Размер/РЗП/Площ
60.00 кв.м.
Лице за контакт
Емилия Жекова
+359 879 409 473
Emilia.A.Zhekova@ubb.bg
Дата на публична продан
27.04.2021 - 27.05.2021
Номер на ЧСИ
874
Име на ЧСИ
Самуил Пеев
Контактна информация на ЧСИ
038/630063
Стартова цена
20 544.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20098740400474

Описание

¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.719.229, с площ от 440 кв. м., трайно предназначение на територията  - урбанизирана, начин на трайно ползване  - ниско застрояване до 10 м., при съседи на поземления имот:77195.719.231, 77195.719.230, 77195.719.49, 77195.719.228, 77195.719.226, ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.719.229.1.1 с адрес гр. Хасково, ул.“Охрид“ № 12, ет. 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.719.229, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, площ по документ 60 кв. м., прилежащи части – ¼ ид. част от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 77195.719.229.1.2, под обекта – няма, над обекта – 77195.719.229.1.3 и ВЕДНО СЪС СГРАДА с идентификатор 77195.719.229.4 с адрес град Хасково, ул.“Охрид“ № 12.

ref. 1996