Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1987
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Кюстендил
Цена
14 904.00 лв.
Адрес
гр.Дупница ул.“Саморанска“ №54А, ет.2
Размер/РЗП/Площ
48 кв.м.
Лице за контакт
Ирена Тодорова
02-8112892
Irena.Todorova@ubb.bg
Дата на публична продан
14.03.2022 - 14.04.2022
Номер на ЧСИ
744
Име на ЧСИ
Милена Джоргова
Контактна информация на ЧСИ
0701 51467
Стартова цена
14 904.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
302/2012

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.603.260.9.2, с административен адрес: ул.“Саморанска“ №54А, ет.2, със застроена площ от 48.00 кв.м., брой нива на обекта- един, с предназначение „Жилище, апартамент“, който ОБЕКТ се намира в СГРАДА №9, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68789.603.260, при съседи самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: обект с идентификатор 68789.603.260.9.1, над обекта: няма

ref.1987