Недвижими имоти, Жилищен имот, гараж

Референтен номер
1981
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, гараж
Област
Добрич
Цена
10 400.00 лв.
Адрес
град Добрич, ул."Христо Ботев" 57, ет.-1
Размер/РЗП/Площ
27.74 кв.м.
Лице за контакт
Надя Петрова
052688954
Nadya.Petrova@ubb.bg
Дата на публична продан
18.10.2021 - 18.11.2021
Номер на ЧСИ
737
Име на ЧСИ
Лучия Тасева, рег. №737
Контактна информация на ЧСИ
058/600-313
Стартова цена
10 400.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
770/2020

Описание

ГАРАЖ №4 с административен адрес град Добрич, ул."Христо Ботев" 57, ет.-1, представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 72624.616.477.3.15, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-08-Д-1455/20.08.2007 г. на Началник на СГКК - Добрич, със застроена площ от 27.74 кв.м., ведно с 2.334%, равняващи се на 1.75 в идеални части от сграда №3 с идентификатор 72624.616.477.3, равняващи се на 2.904%, равняващи се на 9.76 кв.м., в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.616.477, с площ от 356 кв.м. 

ref.1981