Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1971
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Софийска област
Цена
36 720.00 лв.
Адрес
с. Доспей, общ, Самоков, ул.11-та №2
Размер/РЗП/Площ
477 кв.м./РЗП 176 кв.м.
Лице за контакт
Ирена Тодорова
0877067333
Irena.Todorova@ubb.bg
Дата на публична продан
17.05.2021 - 17.06.2021
Номер на ЧСИ
926
Име на ЧСИ
Владимир Цачев
Контактна информация на ЧСИ
0725/66898
Стартова цена
36 720.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
512/2018

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 23039.10.276 с административен адрес: с. Доспей, общ, Самоков, ул.11-та №2, с площ от 477 кв.м.,  номер по предходен план: 107, квартал 15, парцел II, ведно с построените в поземления имот:

            СГРАДА с идентификатор № 23039.10.276.1, със застроена площ от 52 кв.м., брой етажи – 2 и предназначение – жилищна сграда – еднофамилна.

СГРАДА с идентификатор № 23039.10.276.2, със застроена площ от 14 кв.м., брой етажи – 1 и предназначение – селскостопанска сграда.

СГРАДА с идентификатор № 23039.10.276.3, със застроена площ от 29 кв.м., брой етажи – 2, предназначение – селскостопанска сграда.

ref.1971