Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1911
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
София-град
Цена
99 111.60 лв.
Адрес
град София, жилищен комплекс „Люлин”, блок № 511, вход „Б”, етаж 6, ап.54
Размер/РЗП/Площ
60.70 кв.м.
Лице за контакт
Александра Тодорова
+ 359878715527
Aleksandra.A.Todorova@ubb.bg
Дата на публична продан
13.08.2021 - 13.09.2021
Номер на ЧСИ
781
Име на ЧСИ
Георги Дичев
Контактна информация на ЧСИ
02/9860731
Стартова цена
99 111.60 лв.
Номер на изпълнителното дело
20157810400074

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентфикатор 68134.4361.148.7.22, находящ се в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентфикатор 68134.4361.148, представляващ АПАРТАМЕНТ № 54, находящ се в град София, жилищен комплекс „Люлин“, в жилищната сграда на блок № 511, вход „Б“, на VІ етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 60,70 кв.м., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10, заедно с 1,364% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя.

ref. 1911