Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1909
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Благоевград
Цена
45 693.87 лв.
Адрес
гр.Сандански п.к. 2800, ж.к.Спартак ет.3
Размер/РЗП/Площ
69.98 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
29.12.2020 - 29.01.2021
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш
Контактна информация на ЧСИ
0745/6-15-91
Стартова цена
45 693.87 лв.
Номер на изпълнителното дело
51/2020
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

Южен апартамент със застроена площ от 69.98 кв.м. с идентификатор 65334.302.6022.1.5 ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху мястото, адрес на имота: гр.Сандански п.к. 2800, ж.к.Спартак ет.3

ref.1909