Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартамент и гараж

Референтен номер
1908
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартамент и гараж
Област
Благоевград
Цена
66 367.93 лв.
Адрес
град Сандански, ул.“Осогово“ №24, бл.8, етаж №3, ап.6
Размер/РЗП/Площ
апартамент 89 кв.м., гараж 23 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
29.12.2020 - 29.01.2021
Номер на ЧСИ
796
Име на ЧСИ
Шукри Дервиш
Контактна информация на ЧСИ
0745 61591
Стартова цена
66 367.93 лв.
Номер на изпълнителното дело
1244/2018
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

  1. АПАРТАМЕНТ №6 с идентификатор 65334.301.5144.22.6, находящ се в град Сандански, ул.“Осогово“ №24, бл.8, етаж №3, с прилежащи части: мазе №3, таванско помещение №2, ведно с 12.50% идеални части от общите части на сградата, с площ по документ от 89.00 кв.м.
  2. ГАРАЖ №3 с идентификатор 65334.301.5144.19, със застроена площ от 23.00 кв.м., разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 65334.301.5144, с адрес на имота: град Сандански, п.код 2800, ул.“Осогово“

ref.1908