Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1904
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Бургас
Цена
43 560.00 лв.
Адрес
гр.Несебър, обл.Бургас, ул.Черно море, ет.2, апартамент 2
Размер/РЗП/Площ
51 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
07.12.2020 - 07.01.2021
Номер на ЧСИ
802
Име на ЧСИ
Наско Георгиев, рег.№802
Контактна информация на ЧСИ
056/82-65-10
Стартова цена
43 560.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
1163/2017
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.503.198.3.2, находящ се в гр.Несебър, обл.Бургас, с адрес: Черно море, ет.2, апартамент 2, разположен в сграда с идентификатор № 51500.503.198.3, изградена в поземлен имот с идентификатор № 51500.503.198, с предназначение: жилище, апартамент; с площ 51 кв.м, ведно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж

ref.1904