Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1895
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Враца
Цена
40 560.00 лв.
Адрес
гр. Оряхово, п.к.3300, ул."Арх. Цолов" №77, бл.77-1, ет.6, ап.18
Размер/РЗП/Площ
81.70 кв.м.
Лице за контакт
Теодора Стоянова-Лекова
092669211
Teodora.Stoyanova@ubb.bg
Дата на публична продан
13.12.2020 - 13.01.2021
Номер на ЧСИ
722
Име на ЧСИ
Георги Борисов
Контактна информация на ЧСИ
092 620996
Стартова цена
40 560.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
102/2020
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

АПАРТАМЕНТ №18 с идентификатор 54020.501.401.1.18, находящ се в гр. Оряхово, п.к.3300, ул."Арх. Цолов" №77, бл.77-1, ет.6, със застроена площ 81.70 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, санитарен възел и тераса, заедно с принадлежащите: МАЗЕ №4 с площ 6.52 кв. м. и 4.43 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот в който е построена

ref.1895