Недвижими имоти, Жилищен имот, къща с двор

Референтен номер
1891
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща с двор
Област
Кюстендил
Цена
57 120.00 лв.
Адрес
с. Джерман, ул. Георги Димитров № 31, общ. Дупница, обл. Кюстендил
Размер/РЗП/Площ
79 кв.м./1110 кв.м.
Лице за контакт
Ирена Тодорова
0877067333
Irena.Todorova@ubb.bg
Дата на публична продан
01.07.2022 - 01.08.2022
Номер на ЧСИ
744
Име на ЧСИ
Милена Джоргова - рег. № 744
Контактна информация на ЧСИ
0888440767
Стартова цена
57 120.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20167440400412

Описание

УПИ, съставляващ Парцел IX, отреден за имот с планоснимачен № 34, кв.6, по действащия регулационен план на с. Джерман, с административен адрес: с. Джерман, ул. Георги Димитров № 31, общ. Дупница, обл. Кюстендил, с урегулирано пространство от 1110.00 кв.м., ведно с построената в него Едноетажна масивна жилищна сграда, с площ от 79 кв.м., ведно с всички бъдещи подобрения и приращения върху поземления имот.

ref. 1891