Недвижими имоти, Жилищен имот, етаж от къща

Референтен номер
1889
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, етаж от къща
Област
Велико Търново
Цена
21 600.00 лв.
Адрес
гр. Елена, обл. Велико Търново, ул. Иван Момчилов № 80
Размер/РЗП/Площ
98 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
04.07.2022 - 04.08.2022
Номер на ЧСИ
725
Име на ЧСИ
Виктор Георгиев - рег. № 725
Контактна информация на ЧСИ
062/650629
Стартова цена
21 600.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20197250401259

Описание

Втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, целият с площ 98 кв.м., заедно с 1/2 ид.ч. от общите части на сградата, Навес с площ 18 кв.м. и второстепенна сграда с площ от 12 кв.м., заедно с 1/2 ид.ч. от дворното място, в което са построени, цялото с площ от 615 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-90 в кв.79 по плана на гр. Елена, с адрес гр. Елена, обл. Велико Търново, ул. Иван Момчилов № 80.

ref. 1889