Недвижими имоти, Жилищен имот, Мезонет

Референтен номер
1886
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Мезонет
Област
Видин
Цена
58 032.00 лв.
Адрес
гр. Видин, ул. “Цар Иван Срацимир“, № 9, ет. 2
Размер/РЗП/Площ
ЗП 89 кв.м., РЗП 117.07 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
+359878955096
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
04.02.2021 - 04.03.2021
Номер на ЧСИ
898
Име на ЧСИ
Стефан Нинов - рег. № 898
Контактна информация на ЧСИ
094923195, 094923196
Стартова цена
58 032.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20198980400405

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.501.335.1.14, попадащ в сграда с №1, в поземлен имот 10971.501.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Видин, с предназначение – жилище, апартамент, на две нива, с административен адрес – гр. Видин, ул. “Цар Иван Срацимир“, № 9, ет. 2, с разгърната застроена площ от 117.07 кв. м, както следва: ниво едно със застроена площ от 89.00 кв.м, състоящо се от две спални, дневна, трапезария с кухня, сервизни помещения-баня с тоалетна, входен коридор, зимна градина, балкон-тераса и вита стълба за второто ниво и ниво две (подпокривното пространство на сградата) със застроена площ от 28.18 кв.м, състоящо се от коридор, две помещения и тераса, ВЕДНО с прилежащото към апартамента МАЗЕ № 2 разположено в полуподземния етаж на сградата с полезна площ от 2.70 кв. м, КАКТО и 16.87% идеални части от общите части на сградата, право на преминаване за обслужване на мазето върху 5.00 кв. м. от незастроеното пространство в полуподземния етаж на сградата откъм ул. “Цар Иван Срацимир“ и 1/6 идеална част от поземления имот, в който е построена сградата – имот с идентификатор 10971.501.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Видин, одобрена със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 година на изп .директор на АГКК, целият с площ от 257.00 кв. м

ref. 1886