Недвижими имоти, Жилищен имот, къща с двор

Референтен номер
1885
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща с двор
Област
Ловеч
Цена
8 863.20 лв.
Адрес
с. Дълбок дол, ул. Т. Тодоров 14
Размер/РЗП/Площ
ЗП 76 кв.м./1108 кв.м.
Лице за контакт
Елица Георгиева
+359879658509
Elitsa.Georgieva@ubb.bg
Дата на публична продан
18.12.2020 - 18.01.2021
Име на ЧСИ
ДСИ при РС Троян - Анета Йонкова
Стартова цена
8 863.20 лв.
Номер на изпълнителното дело
171/2012

Описание

ПИ с идентификатор № 24476.760.353 с площ 1108 кв.м., ведно със застроената в имота триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № 24476.760.353.1 със ЗП 76 кв.м. изградена на груб строеж.

ref. 1885