Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и къща

Референтен номер
1855
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и къща
Област
Сливен
Цена
15 840.00 лв.
Адрес
с.Тополчане, обл.Сливен
Размер/РЗП/Площ
570 кв.м./54 кв.м.
Лице за контакт
Славомир Иванов
+359878945584
Slavomir.Ivanov@ubb.bg
Дата на публична продан
04.10.2021 - 04.11.2021
Номер на ЧСИ
915
Име на ЧСИ
Гергана Грозева №915
Контактна информация на ЧСИ
044/667-627
Стартова цена
15 840.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
ИД№20179150400021

Описание

УПИ І-207 в кв.33 по плана на с.Тополчане, обл.Сливен, целият с площ от 570 кв.м., ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж със застроена площ 54 кв.м., състояща се от две стаи и сервизни помещения и две стопански сгради с обща кубатура 130 куб.м.

ref.1855