Недвижими имоти, Жилищен имот, Апартaмент

Референтен номер
1838
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, Апартaмент
Област
Видин
Цена
25 920.00 лв.
Адрес
гр.Видин, ж.к.“Баба Тонка“ бл.1, ет.6, ап.21
Размер/РЗП/Площ
58.40 кв.м.
Лице за контакт
Таня Кълцева
+359 878 955 096
Tanya.Kaltseva@ubb.bg
Дата на публична продан
10.05.2021 - 10.06.2021
Номер на ЧСИ
724
Име на ЧСИ
Виолета Томова, рег. №724
Контактна информация на ЧСИ
094/ 62 33 99
Стартова цена
25 920.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20147240400145

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.431.1.21 в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.431 представляващ двустаен панелен апартамент със застроена площ 58,40 кв.м., ведно с избено помещение № 21 и 1,229% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: на същия етаж: 10971.502.431.1.22; под обекта: 10971.502.431.1.17; над обекта: 10971.502.431.1.25; с административен адрес: гр.Видин, ж.к.“Баба Тонка“ бл.1, ет.6, ап.21.

ref. 1838