Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1826
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Благоевград
Цена
121 752.00 лв.
Адрес
гр. Банско ул. “Стефан Караджа" 36
Размер/РЗП/Площ
ПИ 473 кв.м./ къща РЗП 218 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359 877 19 55 77
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
05.01.2021 - 05.02.2021
Номер на ЧСИ
702
Име на ЧСИ
Георги Цеклеов
Контактна информация на ЧСИ
0747 80809
Стартова цена
121 752.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
547/2009

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02676.501.713 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с адрес на поземления имот гр. Банско, ул.„Стефан Караджа” №36, площ: 473 кв.м., стар идентификатор: 713, квартал 119, парцел VІІ, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 02676.501.713.1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2, застроена площ: 109 кв.м., които имот по нотариален акт за договорна ипотека представляват: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII- 13,в квартал 119 по плана на гр. Банско, целия с площ от 475 кв. м., ведно с двуетажната жилищна  сграда, построена върху имота.

ref.1826