Недвижими имоти, Жилищен имот, етаж от къща

Референтен номер
1810
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, етаж от къща
Област
Благоевград
Цена
44 587.44 лв.
Размер/РЗП/Площ
100 кв.м./85 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359877195577
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
19.04.2022 - 19.05.2022
Номер на ЧСИ
795
Име на ЧСИ
Виолина Тозева, рег.№795
Контактна информация на ЧСИ
073/83-62-95
Стартова цена
44 587.44 лв.
Номер на изпълнителното дело
1160/2012

Описание

1/2 идеална част от УПИ І (първи), с планоснимачен номер 350 в квартал 21(двадесет и първи) по плана на град Разлог, одобрен със Заповед № 19-051/1990 год. на Кмета на Община Разлог, целият имот с площ от 200 кв.м., с идентификатор 61813.753.54, ведно с ПЪРВИ ЕТАЖ с идентификатор 61813.753.54.1.1 с площ 85.00 кв.м.л от построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, по 1/2 идеална части от таванските и избени помещения на сградата, както и ведно с припадащите се на етажа идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Начална цена 44 587.44 лв., от която 42 703.20 лв. за самостоятелния обект в сграда с прилежащ терен и 1 884.24 лв. за УПИ.

С оглед режима на облагане с ДДС самостоятелният обект в сграда с прилежащ терен участва в цената с 95.77406%, а земята - 4.22594%. Първата е освободена доставка, а на земята - облагаема /вътре в цената е вкл. ДДС/