Недвижими имоти, Индустриален имот, ПИ и сгради

Референтен номер
1782
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Индустриален имот, ПИ и сгради
Област
Ямбол
Цена
350 000.00 лв.
Адрес
с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол м. Кайрака
Размер/РЗП/Площ
9276
Лице за контакт
Александра Таскова Главен юрисконсулт,
+359885 656 685
Aleksandra.Taskova@ubb.bg
Дата на публична продан
15.06.2020-15.07.2020
Номер на ЧСИ
878
Име на ЧСИ
Ирина Христова
Стартова цена
350 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
1967

Описание

ПИ + сгради

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.№ 23501.31.18, област Ямбол, община Тунджа, с. Дражево, м. КАЙРАКА, вид собств.: Частна обществени организации, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид производствен, складов обект, с площ 9276 кв.м, стар номер 031018, описан по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-396/25.09.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, заедно с построените в него: СГРАДА с ид.№ 23501.31.18.1, представляваща НАВЕС, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 1800 кв.м, СГРАДА с ид.№ 23501.31.18.2, представляваща КАНТАР, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 68 кв.м, СГРАДА с ид.№ 23501.31.18.3, представляваща ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 30 кв.м, СГРАДА с ид.№ 23501.31.18.4, представляваща НАВЕС, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 513 кв.м, СГРАДА с ид.№ 23501.31.18.5, представляваща НАВЕС, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 720 кв.м, при граници и съседи за поземления имот : ПИ с ид.№ 23501.31.279, 23501.31.17 и 23501.888.9901

 

Реф. 1782