Недвижими имоти, Търговски имот, УПИ и Спортен интернат и спортна зала

Референтен номер
1780
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, УПИ и Спортен интернат и спортна зала
Област
Кюстендил
Цена
88 821.00 лв.
Адрес
с. Таваличево, общ. Кюстендил
Размер/РЗП/Площ
7662 кв.м./ 336кв.м./ 420 кв.м.
Лице за контакт
Ирена Тодорова
+ 359877067333
Irena.Todorova@ubb.bg
Дата на публична продан
10.05.2021 - 10.06.2021
Номер на ЧСИ
745
Име на ЧСИ
Николай Славов - рег. № 745
Контактна информация на ЧСИ
078/533-265
Стартова цена
88 821.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20197450400269/19г.

Описание

УПИ, представляващ парцел I, с пл. номер 165, в кв. 3, по плана на с. Таваличево, общ. Кюстендил, целият с площ 7662 кв.м., ведно с построените в имота сграда - спортен интернат на два етажа, със ЗП от 336 кв.м. и сграда - спортна зала със ЗП от 420 кв.м.

ref. 1780