Недвижими имоти, Офис, Офис

Референтен номер
1751
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Офис, Офис
Област
Бургас
Цена
16 000.00 лв.
Адрес
Курортен комплекс „ Слънчев бряг-запад“, общ.Несебър, обл.Бургас
Размер/РЗП/Площ
30.32 кв.м.
Лице за контакт
Димитрина Соломонтова
028112554
Dimitrina.Solomontova@ubb.bg
Дата на публична продан
02.07.2021-02.08.2021
Номер на ЧСИ
703
Име на ЧСИ
Георги Михалев
Контактна информация на ЧСИ
056 830778
Стартова цена
16 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
293/2011г.
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

Офис, с идентификатор 51500.506.198.5.6, находящ се в туристически комплекс "Съни Форт, к.к."Слънчев бряг-запад", общ.Несебър, на приземен етаж от сграда "Б", вход първи, със застроена площ 30.32 кв.м., състоящ се от: офис и тоалетна с предверие, при граници: юг-покрит проход, изток-двор,север-апартамент №2, запад-коридор, заедно с 2.802% идеални части от общите части на сградата, заедно с 0.549% от поземления имот, върху който е построена сградата, представляващ УПИ II-90,92,93,104 от квартал 7301 по плана на к.к. Слънчев бряг-запад, целият с площ от 8 713 кв.м., при граници на имота: север-улица, изток-УПИ IX-91 и улица, юг-УПИ V-105,106 и запад-улица и УПИ I-общински.