Недвижими имоти, Търговски имот, Търговски комплекс ведно със сгради

Референтен номер
1736
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Търговски имот, Търговски комплекс ведно със сгради
Област
Плевен
Цена
112 880.00 лв.
Адрес
гр. Левски, ул. „Ясна поляна" № 2
Размер/РЗП/Площ
3 828 кв.м.
Лице за контакт
Димитрина Соломонтова
028112554
Dimitrina.Solomontova@ubb.bg
Дата на публична продан
18.09.2021-18.10.2021
Номер на ЧСИ
814
Име на ЧСИ
Надежда Вангелова
Контактна информация на ЧСИ
064/803494
Стартова цена
112 880.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
390/2012
Линк в сайта на ЧСИ

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.401.3385с площ 3 828 кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана и начин на ползване: за търговски обект, комплекс, ВЕДНО със сградите, които попадат в имота:
1. Сграда с идентификатор 43236.401.3385.1, със застроена площ 1155 кв.м., брой етажи -1, предназначение: промишлена сграда;
2. Сграда с идентификатор 43236.401.3385.2, със застроена площ 278 кв.м., брой етажи -1, предназначение: постройка за допълващо застрояване – на място сградата е измерена с площ 349 кв.м., РЗП 698 кв.м.;
3. Сграда с идентификатор 43236.401.3385.4, със застроена площ 44 кв.м., брой етажи -1, предназначение: постройка за допълващо застрояване – достроена е до площ 117кв.м.;
4. Сграда с идентификатор 43236.401.3385.5, със застроена площ 11кв.м., брой етажи -1, предназначение: друг вид сграда за обитаване ( с предназначение-КПП);
5. Разположен в североизточния ъгъл на имота метален навес с площ от 31.50 кв.м., който не е нанесен в кадастралната скица.
Забележка: Сграда с идентификатор 43236.401.3385.3, която е отразена в кадастралната скица, със застроена площ 87 кв.м., бр.етажи -1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна, НЕ СЪЩЕТВУВА в имота, разрушена е и не е обект на опис, оценка и продажба.