Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1720
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Бургас
Цена
396 000.00 лв.
Адрес
гр.Китен, ул.„Здравец“ №4а
Размер/РЗП/Площ
ЗП 139.90 кв.м., брутна площ 652.80 кв.м.
Лице за контакт
Моника Димова
056897010
monika.dimova@ubb.bg
Дата на публична продан
07.05.2021 - 07.06.2021
Номер на ЧСИ
802
Име на ЧСИ
Наско Георгиев
Контактна информация на ЧСИ
056-826510
Стартова цена
396 000.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
1035/2017

Описание

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 139.90 кв.м. и брутна площ на сградата 652.80 кв.м., състояща се от първи надземен етаж, втори етаж, трети етаж и таван, а по кадастралната карта заснета като СГРАДА с идентификатор № 37023.501.358.1, с адрес: гр.Китен, ул.„Здравец“ №4а, разположена в поземлен имот с идентификатор 37023.501.358, застроена площ на сградата: 166 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, построена в югоизточната част на гореописания поземлен имот и въведена в експлоатация съгласно Удостоверение № 26.04.2008г. на община Приморско. Съгласно проект за разпределение на реално ползване на поземления имот от 2012г. за сграда с идентификатор 37023.501.358.1 е определена втора реална част за ползване 178 кв.м.

ref.1720