Недвижими имоти, Жилищен имот, къща

Референтен номер
1693
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, къща
Област
Монтана
Цена
39 312.00 лв.
Адрес
гр.Берковица, ул.Васил Друмев №9
Размер/РЗП/Площ
592 кв.м./158 кв.м.
Лице за контакт
Теодора Стоянова-Лекова
+359 878861378
Teodora.Stoyanova@ubb.bg
Дата на публична продан
14.02.2022 - 14.03.2022
Номер на ЧСИ
748
Име на ЧСИ
Мая Иванова
Контактна информация на ЧСИ
096/305205
Стартова цена
39 312.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
68/2015

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.508.235 по кадастралната карта на гр.Берковица с административен адрес ул.Васил Друмев №9, с трайно предназначение -урбанизиран, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), целият от 592 кв.м. ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 03928.508.235.1 със застроена площ от 79.00 кв.м. и разгъната застроена площ от 158.00 кв.м.

ref.1693