Недвижими имоти, Офис, Офис

Референтен номер
1673
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Офис, Офис
Област
Бургас
Цена
38 880.00 лв.
Адрес
гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 60
Размер/РЗП/Площ
38.24 кв.м.
Лице за контакт
Моника Димова
+ 359 878 980 013
monika.dimova@ubb.bg
Дата на публична продан
20.04.2021 - 20.05.2021
Номер на ЧСИ
703
Име на ЧСИ
Георги Михалев рег. № 703
Контактна информация на ЧСИ
0899 593 961
Стартова цена
38 880.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20197030400333

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 07079.613.25.1.23 представляващ ОФИС, разположен на партерния етаж на жилищна сграда, изградена в имот пл. № 291 от урегулиран поземлен имот VII-291,292 в кв. 157 по плана на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 60, с площ на целия урегулиран поземлен имот 511 кв.м., при граници за целия урегулиран поземлен имот: изток – ул. „Шейново, запад – УПИ VIII-285, 286, север УПИ VI-290, юг – ул. „Ал. Стамболийски“, със застроена площ на офиса 36,24 кв.м., състоящ се от две помещения, тоалетна, антре, при граници: изток- стълбищна клетка, склад на Тодорка Георгиева Горенова, запад- външен зид към УПИ VIII-286, север – външен зид към УПИ VI-290 и юг – стълбище за складови помещения, ведно със складово помещение № 20 със застроена площ от 31.45 кв.м., при граници: изток: изби № 6,7,8,13, собственост на „БИЛДИНГ - ЗАХ“ ЕООД, запад – складови помещения на Тодорка Горенова и Димитрина Камбурова, север – външен зид към УПИ VI-290, юг- приемна на складови помещения, ведно с 5.359 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

ref. 1673