Недвижими имоти, Индустриален имот, Птицеферма

Референтен номер
1648
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Индустриален имот, Птицеферма
Област
Благоевград
Цена
75 496.00 лв.
Адрес
с.Петрово, общ.Сандански, обл.Благоевград, м.Раздол, УПИ І-095018
Размер/РЗП/Площ
УПИ 2170 кв.м., РЗП 914.73 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359 877 19 55 77
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
16.08.2021 - 16.09.2021
Номер на ЧСИ
795
Име на ЧСИ
Виолина Тозева, рег.№795
Контактна информация на ЧСИ
073-836295
Стартова цена
75 496.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
486/2011

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 56174.95.18, находящ се в с. Петрово, общ. Сандански, Област Благоевград, с адрес: местност РАЗДОЛ, с площ от 2169 кв.м., с номер по предходен план: 095018, представляващ по акт за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I 095018, находящ се в местността „РАЗДОЛ", землището на с.Петрово, общ.Сандански, обл.Благоевград, с площ на целия имот от 2 170 кв.м., който имот е образуван от парцел 18, масив 95 /по одобрения план за земеразделяне на землището на с.Петрово, общ.Сандански, обл.Благоевград, със същата площ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА ВЪРХУ ИМОТА СГРАДА С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 914.73 КВ.М., представляваща съгласно акт за узаконяване №2 от 02.02.2007 г. на Гл. архитект на община Сандански ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ "Ферма за промишлено отглеждане на кокошки носачки производствена птицеферма /стокова/"

ref.1648