Машини и оборудване, Други машини и обордуване

Референтен номер
1646
Категория на обекта
Машини и оборудване
Подкатегория на обекта
Други машини и обордуване
Област
Пазарджик
Цена
215 278.00 лв.
Адрес
град Пещера, ул. Стефан Караджа № 4
Размер/РЗП/Площ
+359885656685
Лице за контакт
Александра Таскова Главен юрисконсулт,
+359885656685
Aleksandra.Taskova@ubb.bg
Дата на публична продан
23.07.2020-30.07.2020
Стартова цена
215 278.00 лв.

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е

 „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694959 в качеството на обезпечен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на Закона за особените залози обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 37 и сл. от Закона за особените залози, в периода от 23.07.2020 г. до 14:00 ч. на 30.07.2020 г., при отваряне на наддавателните предложения на 30.07.2020 г. в 15:00 ч. в деловодството на “ОББ” АД на адрес: гр. София, ул. “Света София” №5, ще се проведе ПРОДАЖБА на съвкупност от движими вещи, при начална тръжна цена 215 278 лева

Документите, свързани с движимите вещи, с  начина на формиране на предложението за начална продажна цена и условията на продажбата са на разположение в сградата на „ОББ“ АД, на адрес: гр. София, ул. „Св. София“ № 5 и на интернет страницата на банката на адрес: www.ubb.bg

 

ref. №1646