Недвижими имоти, Жилищен имот, УПИ и жил. сграда

Референтен номер
1642
Категория на обекта
Недвижими имоти
Подкатегория на обекта
Жилищен имот, УПИ и жил. сграда
Област
Благоевград
Цена
132 552.00 лв.
Адрес
гр.Банско, ул.Дунав №17
Размер/РЗП/Площ
350 кв.м./ РЗП 322.27 кв.м.
Лице за контакт
Илияна Караджова
+359 877 19 55 77
Iliyana.Karadzhova@ubb.bg
Дата на публична продан
27.04.2021 - 27.05.2021
Номер на ЧСИ
795
Име на ЧСИ
Виолина Тозева рег. № 795
Контактна информация на ЧСИ
0878919439
Стартова цена
132 552.00 лв.
Номер на изпълнителното дело
20137950401053

Описание

Урегулиран поземлен имот (УПИ)ХІ - 313 в квартал 145 по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 240 от 1990г. на Кмета на Община Банско, с идентификатор 02676.501.313, с площ графически изчислена от 350 кв.м., при съседи по скица: от две страни улици, УПИ ХІІ - 312 и УПИ ІІІ - 314 и двата в квартал 145 по плана на гр. Банско и Построена в описания по-горе поземлен имот двуетажна масивна жилищна сграда, изградена на основание Разрешение за строеж № 87 от 15.07.2009г. с РЗП от 322.27 кв.м., на етап "груб строеж", с вписан адрес гр.Банско, ул.Дунав №17

ref. 1642